Zo gaan wij graag te werk

Bij al onze vormen van dienstverlening is de vraag van onze opdrachtgever leidend en stellen wij ons op als partner. Dus geven wij bij elke nieuwe aanvraag een gericht advies over de meest succesvolle aanpak voor de procedure. In ons plan van aanpak maken we vooraf heldere en transparante afspraken over verantwoordelijkheden, kosten, methoden en tijdsplanning. Hierbij houden wij in het wervingsproces rekening met het feit dat tegenwoordig alles te maken heeft met marketing en het zorgvuldig opbouwen van een imago op de arbeidsmarkt. De boodschap van de organisatie moet altijd helder en consistent zijn en de kandidaat moet zich kunnen identificeren met de potentiele nieuwe werkgever.

Naast beproefde technieken, zoals headhunten, database search en advertenties maken wij ook gebruik van de nieuwste technologie, zoals de inzet van social media, data driven recruitment en online targeting.

Onze belofte

Wij zijn meer dan slechts een leverancier en gaan daarom voor de lange termijnrelatie met onze opdrachtgevers.

Betrokkenheid, autonomie, kennis van zaken en een directe manier van communiceren vormt de basis voor het strategisch partnership waar we voor staan. We zijn authentiek in onze werkwijze en vormen met passie en enthousiasme het verlengstuk van onze opdrachtgevers in de markt.